Słownik

Pokost

Zbiorcza nazwa niepigmentowanych materiałów do powlekania, które składają się z niezagęszczonych olejów lub roztworów żywicznych bądź mieszanin tych substancji. Dlatego w indywidualnych przypadkach należy używać nazwy „Pokost” razem z określającym ją słowem (np. pokost lniany, pokost żywiczny). Cechą charakterystyczną pokostu jest jego dobra zdolność wysychania. Generalnie pokost jest olejem o znacznie zwiększonej zdolności wysychania przez dodanie sykatyw.

Back