Słownik

Lakierowanie przez zalewanie

Zalanie lub zatopienie lakierem lakierowanego przedmiotu i zebranie spływającego nadmiaru lakieru. Ponieważ nie jest potrzebna duża wanna do zanurzania, ilość lakieru jest mniejsza niż podczas zanurzania. Lakierowanie przez zalewanie jest szczególnie korzystne w przypadku części o złożonych kształtach i trudno dostępnych. Lakierowanie przez zalewanie jest realizowane najczęściej w urządzeniach automatycznych, gdzie lepkość, temperatura i szybkość transportu są wzajemnie dopasowane (możliwe jest również ręcznie). Wyróżnia się: Przelotową i zanurzeniową metodę lakierowania.

Back