Słownik

Wygładzanie

Odbywa się np. za pomocą bardzo drobnego papieru ściernego z dodatkiem wosku połyskowego lub za pomocą papieru o ziarnistości 600 i miękkiego klocka, aby usunąć chropowatości powstałe podczas natryskiwania na skutek osadów pyłowych.

Back