Słownik

Szare zadymienie

Jeżeli w miesiącach letnich względna wilgotność powietrza przekracza 90%, to wilgoć uwolniona z powietrza pomieszczenia bezpośrednio po nałożeniu lakieru nie może zostać wchłonięta i pojawia się szare zadymienie, szczególnie na ciemnych powierzchniach. Może ono wystąpić również wtedy, gdy lakier podkładowy i nawierzchniowy nie tolerują się wzajemnie.

Back