Słownik

Twardość

(Właściwość mechaniczna) Jest zdefiniowana jako odporność na wciskanie ciała stałego. Oddziaływaniami tego rodzaju mogą być: nacisk, tarcie i zarysowanie. Ponieważ twardość jest złożonym parametrem, nazwy „Twardość” należy zawsze używać w kontekście stosowanej metody badania, np. twardość ryskowa, twardość oznaczona przez wciskanie. Do określania twardości powłok lakierniczych są stosowane metody wahadłowe (np. za pomocą wahadła wg Königa, DIN 53 157), badania ryskowe i badania przez wciskanie wgłębnika (np. wg Buchholza, DIN 53 153).

Back