Słownik

Żywice

Produkty nieorganiczne lub naturalne. Technologiczne pojęcie zbiorcze dla stałych lub płynnych produktów organicznych o zróżnicowanej szerokości rozkładu względnej masy molowej. Żywice są surowcami lub spoiwami, np. dla mas formierskich, klejów, materiałów powłokowych (lakierów). Np. żywica alkidowa, żywica akrylowa, żywica melaminowa, żywica epoksydowa W zależności od pochodzenia żywice dzieli się na żywice naturalne i sztuczne.

Back