Słownik

Inhibicja

Hamowanie działania substancji za pomocą innej substancji. W przypadku lakierowania powierzchni chodzi o hamujące działanie innych substancji na warstwę lakieru.

Back