Słownik

Adhezja

Wzajemna przyczepność molekuł różnych płynnych i stałych substancji.

Back