Słownik

Trwałość podczas składowania

Okres czasu od momentu produkcji kleju lub materiału powierzchniowego do momentu utraty przydatności mimo przestrzegania warunków składowania.

Back