Słownik

Wilgotność powietrza

Zawartość pary wodnej w powietrzu, mierzona jako bezwzględna wilgotność powietrza w g wody/m3 powietrza lub jako względna wilgotność powietrza, stosunek aktualnej ilości pary wodnej do możliwej maksymalnej ilości w takiej samej temperaturze.

Back