Słownik

Nitroceluloza

Przy niskiej zawartości grup nitrowych bardzo łatwopalne spoiwo w lakierach nitrocelulozowych. Przy średniej zawartości = celuloid dla powłok. Przy wysokiej zawartości grup nitrowych bawełna strzelnicza dla prochu bezdymnego i materiałów wybuchowych

Back