Słownik

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe jest spowodowane przez przyciąganie molekuł cieczy. We wnętrzu cieczy siły wzajemnie się znoszą, na powierzchni są skierowane do środka i dążą do utrzymania jak najmniejszej powierzchni. Woda ma bardzo duże napięcie powierzchniowe w porównaniu do rozpuszczalników organicznych. Ma to odpowiedni wpływ na różne czynniki podczas nanoszenia powłoki, a mianowicie na energię rozpylania, zwilżanie substratu, pęcherzyki powietrzne, pianę.

Back