Słownik

Parafina

Alifatyczne związki węglowodorów. Warstwa ochronna w nienasyconych poliestrach zapobiegająca zakłóceniom utwardzania przez tlen atmosferyczny. Stosowana również jako środek matujący, np. woski polietylenowe.

Back