Słownik

Pigmenty

Pierwotnie „pigmenty barwiące”, są trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie i w rozpuszczalnikach i muszą być intensywnie rozprowadzone w roztworze spoiwa (młyn kulowy, młyn perełkowy, młyn do piasku, młyn trójwalcowy). Do przeświecających i kryjących substancji:

Pigmenty mineralne: Kreda, gips, talk, kwarc.

Farby mineralne: Dwutlenek tytanu, biel cynkowa, litopony, farby z pigmentami stanowiącymi tlenki żelaza żółte, brązowe, czerwone, czarne.

Pigmenty kolorowe: Związki chromu, kadmu, manganu.

Back