Słownik

Polimeryzacja addycyjna

Reakcja, podczas której z różnych niskocząsteczkowych komponentów w wyniku wewnątrzcząsteczkowego przegrupowania łańcuchowych lub usieciowanych makrocząsteczek powstają tzw. poliaddukty. Reakcja przebiegająca w temperaturze pokojowej z wydzielaniem się ciepła prowadzi do utwardzonych produktów reakcji, bez uwalniania wody i innych produktów rozkładu, jak to ma miejsce w przypadku kondensacji. Typowymi poliadduktami są np. lakiery na bazie żywicy epoksydowej i kleje poliuretanowe.

Back