Słownik

Polistyren

(PS)

Nowa nazwa polifenyloetenu, jest to polimer uzyskiwany z ropy naftowej lub węgla. Czysty polistyren jest przezroczysty, twardy, kruchy i odporny na temperaturę do 70°C. Można go dowolnie zabarwiać. Polistyren jest odporny na kwasy, ługi, sole i alkohol. Jednak działają na niego prawie wszystkie rozpuszczalniki. Polistyren można łatwo obrabiać, kleić, zgrzewać i polerować. Można go spieniać, mieszając z odpowiednimi poroforami.

Back