Słownik

Polioctan winylu

(PVAc)

Polioctan winylu jest polimerem z octanu winylu - związku acetylenu z kwasem octowym. Z powodu niskiej temperatury mięknienia jest stosowany jako spoiwo i środek klejący. W normalnej temperaturze jest biały przezroczysty i stosunkowo elastyczny. PVAc mięknie w temperaturze ok. 80°C. Po wymieszaniu ze zmiękczaczem i dokładnym rozprowadzeniu w wodzie (zdyspergowaniu) można go przetworzyć na klej (klej dyspersyjny). Ze względu na swoją białą barwę klej jest nazywany białym klejem.

Back