Słownik

Pirogalol

Czysto biały, krystaliczny, toksyczny produkt. Uzyskiwany przez nagrzanie kwasu galusowego do ponad 200°C. Rozkłada się w powietrzu (brunatnieje) i dlatego należy go przechowywać w ciemnych, hermetycznie zamkniętych butelkach. Piragalol, podobnie jak tanina, jest stosowany jako wytrawa wstępna. Uzyskiwane odcienie barwy (po nałożeniu wytrawy wykończającej) są bardziej intensywne i znacząco ciemniejsze niż w przypadku taniny. Piragalol jest rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym i eterze siarkowym.

Back