Słownik

Rozpuszczenie powierzchniowe

Po naniesieniu lakieru nawierzchniowego NC na podkład NC rozpuszczalniki zawarte w lakierze nawierzchniowym rozpuszczają powierzchnię już wysuszonej warstwy lakieru podkładowego i w ten sposób powodują wzajemne połączenie obu warstw. W przypadku stosowania warstw różnych systemów lakierowych jedna na drugiej zbyt silne rozpuszczenie powierzchniowe może podnieść podłoże i spowodować powstanie zmarszczonych powierzchni.

Back