Słownik

Redukcja

Pobieranie tlenu lub wodoru. Przeciwieństwo utleniania.

Back