Słownik

Powstawanie pęknięć

Jeżeli pęknięcia przebiegają równolegle do włókien drewna, spoin klejowych lub konstrukcyjnych, np. spoin podokiennych, to przyczyny powstawania pęknięć należy szukać w materiale podłożowym. Jeżeli pęknięcia mają postać pajęczyny występującej na powierzchni, są to pęknięcia lakieru, których przyczyną jest skład lakieru lub warstwy o zbyt dużej grubości. Powstawanie pęknięć mogą spowodować warstwy lakieru polerowalnego NC o zbyt dużej grubości, podobnie jak lakier SH o zbyt dużej zawartości utwardzacza. W przypadku wątpliwości co do przyczyny powstawania pęknięć można natryskać na neutralną szklaną płytę warstwę badanego lakieru o odpowiedniej grubości i zbadać go po wyschnięciu pod kątem powstawania pęknięć.

Back