Słownik

Roztwór wodny amoniaku

NH4OH. Jasna, żrąca zasadowa ciecz o ostrym zapachu, powstała przez rozpuszczenie amoniaku gazowego w wodzie. Wraz ze wzrostem zawartości gazu zmniejsza się ciężar właściwy roztworu wodnego amoniaku (10% amoniaku gazowego = 0,96; 30% = 0,9). Roztwór wodny amoniaku jest stosowany do wędzenia drewna zawierającego garbniki, dzięki czemu powstają piękne, szarobrązowe odcienie barwy. Dodanie roztworu wodnego amoniaku powoduje głębokie wnikanie bejcy do włókien drewna i wzmocnienie odcienia barwy.

Back