Słownik

Aplikacja

(łac. przykładanie) Nakładanie farb (bejc, lakierów itd.)

Back