Słownik

Kwas azotowy

HNO3. Nieorganiczny, silnie żrący, przezroczysty kwas. Ciężar właściwy 1,522; temperatura wrzenia 84°C. Uzyskiwany z saletry chijskiej, azotu lub amoniaku. Kwas azotowy oddziaływuje na prawie wszystkie metale, oprócz złota i platyny, tworząc z nimi tzw. azotany. Zastosowanie: Odtłuszczanie i lekkie zatrawianie części metalowych (ok. 5%), aby kit lub klej dobrze przylegał w połączeniach metal-drewno.

Back