Słownik

Kwas solny

Roztwór chlorowodoru w wodzie. Skoncentrowany kwas solny jest cieczą białawą w powietrzu, tworzącą mgłę, bezbarwną, rozpuszczającą metale nieszlachetne. Ciężar właściwy 1,2. Sole kwasu solnego są nazywane chlorkami, np. chlorek żelaza, chlorek cynku itd. Zastosowanie: Usuwanie plam z wapna i gipsu, likwidacja ciemnych plam spowodowanych przez przekładki drewniane, wybielanie plam z kleju stosowanego na zimno lub jako wybielacz w połączeniu z nadtlenkiem sodu.

Back