Słownik

Lakier utwardzany kwasowo

(Lakier SH) Połączenie mocznika i/lub żywicy melaminowej z substancjami powłokotwórczymi np. nitrocelulozą, zmiękczaczami, dodatkami, rozpuszczalnikami i kwasem (kwasy sulfonowe, pochodne fosforu, oprócz kwasu solnego). Jeżeli lakier zawiera kwas, mówi się o lakierze jednoskładnikowym EKL o ograniczonej trwałości podczas składowania; jeżeli przed przetworzeniem należy dodać utwardzacz, który zawiera kwas, mówi się o lakierach 2K-SH, o ograniczonym dopuszczalnym okresie użytkowania. Wyróżnia się produkty zwilżające i słabiej zwilżające. Właściwości zależą od typu i dostawcy.

Back