Słownik

Prędkości szlifowania

Prędkość taśmy powinna wynosić: - szlifowanie lakieru 8 - 12 m/s, szlifowanie drewna 24 - 32 m/s.

Back