Słownik

Kruchość

Zbyt kruche lakiery często zawierają zbyt mało względnie drogich zmiękczaczy lub, gdy chodzi o lakiery wieloskładnikowe, dodanie zbyt dużej ilości utwardzacza spowodowało bardzo silne dotwardzenie. Kruche lakiery są często wrażliwe na uderzenia, mają małą przyczepność i są skłonne do tworzenia pęknięć.

Back