Słownik

Ochrona dróg oddechowych

Cząsteczki o wielkości przekraczającej 5 µm są usuwane podczas wydychania z tchawicy i oskrzeli. Cząsteczki o wielkości mniejszej od 5 µm wnikają głęboko do płuc i muszą zostać odfiltrowane mechanicznie z powietrza do oddychania za pomocą odpowiedniej maski przeciw drobnym pyłom.

Back