Słownik

Substrat

Nierozpuszczalna, najczęściej achromatyczna substancja, która uczestniczy w tworzeniu określonych lakierów barwnych (np. hydrat tlenku glinowego w kraplaku) lub synonim podłoża. Czasami pojęcie „Substrat” jest stosowane do określenia powlekanego materiału.

Back