Słownik

Lakierowanie w bębnach

W bębnach drobne części można poddać szlifowaniu i pokryć je specjalnymi lakierami przeznaczonymi do malowania w bębnach. Obrabiane (drobne) części są podawane do bębna, gdzie na wskutek jego obrotu stykają się z materiałami ściernymi i lakierniczymi znajdującymi się w bębnie. Prędkość obrotowa wynosi ok. 10 - 30 obr/min. (W zależności od wielkości bębna); szlifowanie trwa kilka godzin. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim w przypadku drobnych części, takich jak figury do gry itp.

Back