Słownik

Lakierowanie ze wszystkich stron

Podczas „normalnego” lakierowania natryskowego obiekty są natryskiwane przeważnie z przodu, a częściowo z boku, ale nigdy od tyłu; natomiast podczas lakierowania ESTA i powlekania proszkowego lakierowanie odbywa się ze wszystkich stron.

Back