Słownik

Korozja podpowłokowa

Wynikająca z defektu zmiana powierzchni granicznej między powłoką i podłożem lub między poszczególnymi warstwami, przejawiająca się w zmniejszeniu przyczepności i prowadząca do korozji lub odpryskiwania lakieru.

Back