Słownik

Powlekanie próżniowe

Technika nakładania dla systemów UV i hydrosystemów. Przy podciśnieniu ok. 20 - 250 mbar można równomiernie nakładać 30 - 150 g/m² lakieru na powierzchnie lub krawędzie z prędkością ok. 50 m/min i z wysokim współczynnikiem sprawności (ok. 95%). Płynny lakier jest zasysany do komory z zasobnika za pomocą silnego podciśnienia (próżni) i poddawany zawirowaniu. Dzięki temu we wnętrzu komory powstaje barwna mgła, przez którą są transportowane pokrywane lakierem przedmioty.

Back