Słownik

Zagęszczacze

Powołują efekt zagęszczenia, a więc zwiększenie lepkości, sterowanie reologią i zapobieganie osadzaniu pigmentów i wypełniaczy. Zagęszczacze dzielą się na 4 grupy (produkty nieorganiczne, metaloorganiczne, organiczne i syntetycznie organiczne). Mogą również polepszać rozpływanie się, szczególnie lakierów wodnych.

Back