Słownik

Rozcieńczalnik

Wyróżnia się prawdziwe, organiczne rozpuszczalniki, które są w stanie rzeczywiście rozpuszczać surowce do przygotowania lakierów, takie jak żywice i wełna celulozowa, i nieco tańsze środki rozcieńczające, które można dodawać do lakieru tylko do określonej ilości. Najczęściej do każdego systemu lakierowego są oferowane specjalne rozcieńczalniki, co często prowadzi do bardzo długiego magazynowania i niebezpieczeństwa pomyłki. W celu uproszczenia należy wyszukać dostawców, którzy oferują uniwersalny rozcieńczalnik. Ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska i firmy przetwórczej rozpuszczalniki organiczne są podzielone na trzy klasy zgodnie z TA-Luft (D). Nie wolno przekraczać zalecanego stężenia w odniesieniu do 1 m³ powietrza:

Kl. I od 0,1 kg/h = 20 mg/m³

Kl. II od 3 kg/h =150 mg/m³

Kl. III od 6 kg/h = 300 mg/m

Back