Słownik

Rozcieńczalnik

Dodanie tańszych substancji do droższych, bez utraty podstawowych właściwości.

Back