Słownik

Dyrektywa VOC

(VOC = Volatile organic compounds = lotne substancje organiczne). Dyrektywa UE w sprawie redukcji lotnych związków organicznych. Wartość jednostkowa VOC = ciężar organicznych rozpuszczalników do części objętościowej płynnego lakieru minus część objętościowa wody w (g/L).

Back