Słownik

Przenikanie międzywarstwowe

Migracja środka barwiącego z jednego medium do drugiego znajdującego się w kontakcie z pierwszym. Jeżeli np. drewno silnie barwiące (szczególnie egzotyczne) jest zbyt mocno zagruntowane, to jego barwniki rozpuszczają się i wypływają do powłoki lakieru podkładowego - wykwitają. W przypadku intarsji można np. zaobserwować zafarbowanie warstwy krawędziowej klonu przez sąsiadujące drewno barwiące. Wykwitające substancje są również nazywane inhibitorami; mogą one opóźniać lub zapobiegać utwardzeniu lakieru poliestrowego.

 

Wytrącanie

Zamiana rozpuszczonych substancji w nierozpuszczalne za pomocą reakcji chemicznych lub w procesie fizycznym przez dodanie środków, w których wytrącająca się substancja jest nierozpuszczalna lub trudno rozpuszczalna.

Back