Słownik

Ksylen

(CH3)2C6H4

Przezroczysta ciecz o przyjemnym zapachu o dobrej zdolności rozpuszczania żywic (podobnie jak toluen). Temperatura wrzenia ok. 140°C, ciężar właściwy w temperaturze pokojowej (18-20°C) 0,86. Produkt destylacji smoły węglowej. Zastosowanie m.in. jako rozpuszczalnik dla żywic.

Back