Słownik

Nie zawiera związków aromatycznych

Najnowocześniejsze lakiery, których rozpuszczalnik jest wolny od tzw. pierścieniowych węglowodorów (benzen, toluen). Przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia!

Back