Słownik

Tworzenie plam podczas wytrawiania

- nie przeprowadzono odżywiczania

- niedostateczne szlifowanie drewna

- nierównomierne nałożenie wytrawy

- niewystarczające rozprowadzenie

Back