Słownik

Klasy zagrożeń

Palne ciecze są podzielone na klasy zagrożeń.

Grupa A I - A III:

Wszystkie nierozpuszczalne w wodzie palne ciecze.

A1 = temperatura zapłonu mniejsza od 21°C

A2 = temperatura zapłonu w zakresie 21 - 55°C

A3 = temperatura zapłonu większa od 55°C.

Grupa B:

Wszystkie palne ciecze, które rozpuszczają się w wodzie w dowolnym stosunku w temperaturze 15°C i mają temperaturę zapłonu mniejszą od 21°C. W recepturze oblicza się poszczególne rozpuszczalniki na podstawie ich ilości i temperatur zapłonu, a następnie określa się materiał.

Back