Słownik

Stosunek składników mieszanki

Miara stosunku, w jakim ma zostać zmieszany lakier i utwardzacz bez dodania rozcieńczalnika. Należy zawsze dokładnie przestrzegać stosunku składników mieszanki, ponieważ jego zmiany mogą w decydujący sposób zmienić właściwości.

Back