Słownik

Lakiery naturalne

Zgodnie z definicją wg DIN 55945 lakiery naturalne to „materiały powłokowe” z komponentów powstałych naturalnie, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie ani pod względem struktury i które nie zawierają żadnych sztucznych komponentów.

Back