Słownik

Lakiery utwardzalne pod wpływem światła nadfioletowego

Lakiery UV to lakiery polimeryzacyjne, które utwardzają się w ciągu kilku sekund za pomocą specjalnych inicjatorów fotochemicznych pod wpływem światła nadfioletowego o zdefiniowanej długości fali. Utwardzanie odbywa się przez wzajemne sieciowanie komponentów lakieru bez wydzielania produktów ubocznych.

Głównym zastosowaniem lakierów UV jest metoda walcowania, gdzie używa się materiałów o 100% zawartości ciała stałych. W przypadku natryskiwania i polewania konieczna jest niewielka ilość rozpuszczalnika, aby określić lepkość.

Szczególną formą są lakiery wodne UV, które są wodorozcieńczalne.

Utwardzanie odbywa się jak w konwencjonalnych lakierach UV, ale dopiero po wystarczającym odparowaniu wody.

Back