Słownik

Lakiery dwuskładnikowe

Lakiery są przetwarzane jako mieszaniny składników macierzystych i utwardzających. Mieszaniny utwardzają się również po odcięciu dostępu powietrza.

Uwaga: Przepłukać urządzenia!

Uwaga: Mieszanina lakieru/utwardzacza jest przydatna do obróbki tylko przez ograniczony czas. Czas ten jest nazywany dopuszczalnym okresem użytkowania.

Back