Słownik

Lakierowanie z otwartymi porami

Nanosi się powłokę lakierniczą o takiej grubości, że pory drewna są jeszcze dobrze widoczne. Z reguły wystarcza dwukrotne przeprowadzenie operacji roboczej za pomocą tzw. lakierów warstwowych.

Back