Słownik

Czas przydatności do użycia

Czas przydatności do użycia jest to okres, w jakim można wykorzystywać mieszaninę lakieru i utwardzacza bez pogorszenia jakości powierzchni. W działalności rzemieślniczej idealny czas przydatności do użycia wynosi 1 dzień roboczy, gdy zamierza się osiągnąć najlepsze wyniki. Mieszaniny lakieru i utwardzacza, które mają więcej niż 1 dzień, można dodać do świeżej mieszaniny w ilości 10 - 20%, aby zapewnić jednakową jakość. Należy przestrzegać szczegółowych informacji podanych w informacji technicznej produktu.

Back