Słownik

Przewóz

W przepisach o towarach niebezpiecznych obejmuje zmianę lokalizacji, odbiór i dostawę towaru oraz czasowe magazynowanie podczas przewozu.

Back